AHOC เรียนรู้ อาหารตามโซนสี : โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 17 มกราคม 2565 / อ่าน : 192

AHOC เรียนรู้ อาหารตามโซนสี : โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

 

อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน -- ที่ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ได้มีการจัดทำ วีดีโอ เรื่อง : AHOC เรียนรู้ อาหารตามโซนสี : ซึ่งเป็นการเขียนบท / กำกับการแสดง : ครูนิชาภา
ตัดต่อภาพ / เสียง : ครูวาสนา
บันทึกภาพ : ครูทรรศวรรณ
นักแสดง : ครูอาภาภรณ์ ครูนิตยา คุณมนัสตการ และ นักเรียนโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
สถานที่ : โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

.
.
มาติดตามการทำงานของโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องที่
https://www.facebook.com/artculture4h
https://www.facebook.com/pingsproject
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074144402192
.
.
แล้วเจอกันนะ...
.
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

 128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com