โครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 17 มกราคม 2565 / อ่าน : 200

 

โครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน -- ที่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ คณะกรรมการจากโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศฺลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Healthy Street @SrieamAnusorn โดยมี ผอ.ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ
มาติดตามการทำงานของโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องที่
https://www.facebook.com/artculture4h
https://www.facebook.com/pingsproject
https://www.facebook.com/SrieamAnusornSchool/
.
.
แล้วเจอกันนะ...
.
.
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส
#โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

 128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com