กล้วยหอมกะเหรี่ยงอินทรีย์อบกรอบ ม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

กล้วยหอมกะเหรี่ยงอินทรีย์อบกรอบ

ตลาดปันสุข น่ากิ๋นขนาด
สวัสดีเจ้า วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ.. “ไม่ต้องไปถึงหน้ากาด ที่นี่ก็มีให้หัน รับรองว่าลำขนาดเจ้า”
กล้วยหอมกะเหรี่ยงเป็นสายพันธุ์กล้วยที่มีรสชาติเฉพาะตัว มีความหวานหอม อมเปรี้ยวนิดๆ เหมาะเป็นของทานเล่นเพื่อสุขภาพ
ผ่านกระบวนการอบเพื่อคงความกรอบ ไม่อมน้ำมัน ไม่เหม็นหืน และเก็บได้นาน "เน้นการผลิตตามออเดอร์ที่ได้รับ เพื่อให้ได้ทานของสดใหม่"
กล้วยหอมกะเหรี่ยงอินทรีย์อบกรอบมี 3 รสชาติ

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]