ข้าวเกรียบสมุนไพรนางสุมณฑา ข้าวเกรียบโบราณผสมรากเครือตดหมาหรือต้นกระพังโหม

หมวดหมู่ , 18 มิถุนายน 67

ข้าวเกรียบสมุนไพรนางสุมณฑา ข้าวเกรียบโบราณผสมรากเครือตดหมาหรือต้นกระพังโหม ภูมิปัญญาแท้ ๆ ของคนอีสานบ้านเฮา

 

ราคากล่องละ 80 บาท

ค่าส่งตามจริง

ข้าวเขียบ หรือข้าวเกรียบ นางสุมณฑา อร่อยเด็ดสูตรโบราณ ฝีมือที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น หอมสมุนไพรเครือตดหมาหรือรากต้นกระพังโหมบำรุงร่างกายมีประโยชน์

อุดหนุนกันได้ ที่ @เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

 

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส #สสส #สื่อศิลป์SE #SE #เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

#สาวะถี #สินไซโมเดล #ข้าวเกรียบสมุนไพรนางสุมณฑา #บริษัทสินไซโมเดลจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคม #เครือตดหมา #กระพังโหม
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]