หมอนอิง สินไซ

หมวดหมู่ , 13 มิถุนายน 67

หมอนอิง สินไซ

 

 

รับหมอนอิงไว้กอดเพิ่มไหม?...

อุดหนุนสินค้าจากชุมชน ฝีมือชาวบ้าน ราคาจับต้องได้แต่คุณภาพพรีเมี่ยม (Premium)

.

ขนาด 17 คูณ 17 นิ้ว

ราคาใบละ 300 บาท

คู่ละ 500 บาท

.

ทำจากผ้าแคนวาสอย่างดี

พิมพ์ลายจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ออกแบบลวดลายโดยผศ.ตนุพล เอนอ่อน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.

ใครสนใจสั่งซื้อได้เลย ส่งฟรีทั่วประเทศ ที่ @เที่ยวสาวะถีวิถีสุข

หมอนอิงอย่างดีฝีมือการตัดเย็บจากทีมแม่บ้านสาวะถีที่ใส่ใจทุกรายละเอียด

ซื้อหมอนเหมือนเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสาวะถี

.

ผลิตโดยชาวชุมชนสาวะถี

ดำเนินการและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทที่ตั้งขึ้นโดยชาวชุมชนสาวะถี ทำธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

.

มาอุดหนุนกัน....

.

#สาวะถีดีคัก #หมอนอิงลายฮูปแต้มสินไซ #สสส#ฮูปแต้มวัดไชยศรี #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #บริษัทสินไซโมเดลจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]