แม่เหล็กติดตู้เย็น จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

แม่เหล็กติดตู้เย็น
#ตลาดปันสุข งามคัก งามโพด
มื้อนี้ปันศิลป์ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอ “ไม่ต้องไปถึงตลาด หม่องนี่ก็มีให้เบิ่ง มาเบิ่งกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง”
ผลิตภัณฑ์ ฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยวัดแห่งนี้พบโบสถ์ หรือ สิมโบราณ อายุกว่า 100 ปี ที่มีจิตรกรรมฝาผนังหรือที่เรียกว่า “ฮูปแต้ม” เป็นเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย”
ซึ่งชุมชนได้นำตัวละครหลักของเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ทั้งภาพสินไซ ยักษ์กุมภัณฑ์ หอยสังข์ มาเป็นลวดลายบนแม่เหล็กติดตู้เย็น

แม่เหล็กติดตู้เย็นมีให้เลือกสะสมทั้งหมด 5 ลาย
เพียงชิ้นละ 50 บาท


 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]