กระเป๋าผ้า สืบสานล้านนาสร้างสรรค์

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

กระเป๋าผ้า สืบสานล้านนาสร้างสรรค์
#ตลาดปันสุข งามหลายน้อ
สวัสดีเจ้า วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ.. “ไม่ต้องไปถึงหน้ากาด ที่นี่ก็มีให้เห็น รับรองว่างามแต๊ งามว่าเจ้า”
กระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนสืบสานล้านนาสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่
สินค้าของครูภูมิปัญญาจากเครือข่ายบ้านล้านเพื่อน อำเภอสันกำแพง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวาดลวดลายบนผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้ามี 2 ลาย
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]