ยาดมสมุนไพร "ดึงสติ" จ.กระบี่

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

ยาดมสมุนไพร "ดึงสติ"
#สติหด หมดพลัง คล้ายจะเป็นลม
ดมยาดมดึงสติ สมาธิกลับเข้าที่
ของเขาดีจริงๆ
ตลาดปันสุข วันนี้ เรามีสินค้าดีๆมาเสนอ..
ยาดมสมุนไพร "ดึงสติ"
มีส่วนผสมของสมุนไพรจากพืชในครัวเรือน นำมาสกัดด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ลดปวดไมเกรนและอาการคัดจมูก มีกลิ่นหอมชื่นใจ
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]