ร่มผ้าขาวม้า จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

ร่มผ้าขาวม้า
จากผ้าขาวม้าที่มีไว้สวมใส่เพียงอย่างเดียว กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์
กันได้ทั้งแดด กันได้ทั้งฝน หรือแค่พกไว้ก็ดูเก๋ได้ไม่ซ้ำใคร
#ตลาดปันสุข งามคัก งามโพด
มื้อนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ
“ร่มผ้าขาวม้า” งานแฮนด์เมดแสนประณีต
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาแม่บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ โดยนำเอาผ้าขาวม้ามาตัดเย็บเป็นร่ม
ร่มผ้าขาวม้า มีลวดลายให้เลือกซื้อหลายแบบ
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]