ตะกร้าสานไม้ไผ่ ม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

ตะกร้าสานไม้ไผ่
นำมาเป็นพร็อพถ่ายรูปก็สวย หรือตกแต่งบ้านก็ดูดีไม่ซ้ำใคร
#ตลาดปันสุข วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ..
“ตะกร้าสานไม้ไผ่”
หัตถกรรมพื้นบ้านจากผู้สูงอายุในชุมชนม่อนปิ่น หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนจาก จ.เชียงใหม่ ที่นี่เขาสนับสุนนให้ผู้สูงอายุหารายได้ในช่วงโควิด
ซึ่งทั้งหมดจักสานด้วยความปราณีต สวยงาม มีดีไซน์และตั้งใจทำทุกชิ้นค่ะ
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]