พวงกุญแจไม้จามจุรี จ.สงขลา

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

พวงกุญแจไม้จามจุรี
“พวงกุญแจไม้จามจุรี” สุดวินเทจ ห้อยไว้กับกระเป๋าก็ได้
หรือจะซื้อไว้เป็นของสะสม ให้ระลึกถึงความประทับใจ
#ตลาดปันสุข วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ..
“พวงกุญแจไม้จามจุรี”
ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท สงขลาเฮอริเทจ จำกัด
โดยการนำไม้จามจุรีมาแกะสลักเป็นรูปอาคารต่างๆ และรูปช่องลมย่านเมืองเก่าสงขลา
พวงกุญแจไม้จามจุรี มีลายให้เลือกหลายแบบ เช่น
พิพิธภัณฑ์สงขลา, วัดมัชฌิมาวาส, ประตูเมืองสงขลา, ศาลเจ้าหลักเมือง, มัสยิดบ้านบน และช่องลมย่านเมืองเก่าสงขลา
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]