กระเป๋าผ้า “เส้นสาย ลากลายด้วยมือ ปักด้วยใจ” สืบสานล้านนาสร้างสรรค์

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

 

กระเป๋าผ้า “เส้นสาย ลากลายด้วยมือ ปักด้วยใจ”
กระเป๋าผ้าสุดน่ารัก คุณค่าที่ทุกคนคู่ควรมีไว้ใช้งาน
#ตลาดปันสุข น่าใช้ขนาด
สวัสดีเจ้า วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ..
กระเป๋าผ้า “เส้นสาย ลากลายด้วยมือ ปักด้วยใจ”
ผลิตภัณฑ์จาก สืบสานล้านนาสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่
โดยใช้วิธีการปักเส้นด้ายลงไปบนกระเป๋าผ้าเป็นรูปต้นกระบองเพชร
ด้วยความปราณีตและความตั้งใจทุกใบ
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]