เสื้อยืด “ลวดลายสามวัฒนธรรม จ.สงขลา

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

เสื้อยืด “ลวดลายสามวัฒนธรรม

เสื้อยืด “ลวดลายสามวัฒนธรรม” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม แต่ละลวดลายมีความเป้นมาอย่างไร ปันศิลป์ ปันสุข จะเล่าให้ฟังค่ะ
ชุมชนเมืองเก่าสงขลา เป็นชุมชนเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายในเรื่องวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ที่สวยงาม
ทั้งชุมชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิมโดยลายบนเสื้อนั้น ถอดแบบลวดลายอาคารจาก 3 ชุมชนสู่งานกราฟิก เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนสงขลา

ลายบนซ้าย มาจากรูปแบบของประตูเมืองเก่าสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีการจำลองประตูเมืองเก่าอยู่บริเวณทางเข้าเมืองเก่าสงขลา เส้นถนนนครนอกนครใน
ลายล่างซ้าย มาจากลวดลายฝ้าเพดานของมัสยิดบ้านบน พื้นที่ของชุมชนชาวไทยมุสลิม
ลายบนขวา มาจากลวดลายกำแพงแก้ว บริเวณวัดกลาง พื้นที่ชุมชนชาวไทย
ลายล่างขวา มาจากลวดลายช่องลมประตู และหน้าต่างของศาลเจ้า พื้นที่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
เสื้อยืด “ลวดลายสามวัฒนธรรม”
เสื้อยืดผ้า cotton 100% ใช้เทคนิคสกรีนลาย
ไซซ์ F/M ราคา 250 บาท
ไซซ์ XL/L ราคา 300 บาท
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]