เข็มกลัดหกเหลี่ยมและต่างหู จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

เข็มกลัดหกเหลี่ยมและต่างหู

ของฝากสุดเก๋ “เข็มกลัดหกเหลี่ยมและต่างหู” ใส่เป็นเครื่องประดับรับรองว่าสวยไม่แพ้ใคร
เข็มกลัดตุงใยแมงมุม ทำมาจากไหมพรม และไม้จิ้มฟัน
ต่างหู ทำจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมือง
เป็นตุงที่ทำจากเส้นด้ายจากเส้นฝ้ายหรือเส้นไหม ผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุม
นิยมใช้แขวนตกแต่งไว้หน้าพระประธาน หรือโดยรอบในงานพิธีกรรม ในการปกป้องภัยอันตราย

ลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจาก
ตุงใยแมงมุมในงานบุญของชาวอีสาน สมัยก่อนจะทำเฉพาะงานบุญเผวดหรือบุญมหาชาติ
ซึ่งมีความสวยงาม ทำให้เกิดความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนให้กลายมาเป็นผลิตภัณท์ของชุมชน จึงเกิดมาเป็นเข็มกลัดและต่างหู
เข็มกลัดหกเหลี่ยม ราคา 20 บาท
ต่างหู ราคาคู่ละ 49 บาท
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]