กล่องใส่เทริด จ.สงขลา

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 25 พฤศจิกายน 64

กล่องใส่เทริด

“กล่องใส่เทริด” สุดเก๋ จะซื้อมาวางบนหิ้งบูชามโนราห์ ก็สวยไม่ซ้ำใคร ให้ความหรูหรา น่านับถือ
กล่องใส่เทริด ชื่อ “คอนซุ้มบูชาครู”
คือ หีบหรือกล่องสำหรับใส่เทริดโนราหรือหน้าพราน เรียกหีบ นั้นว่า "ซุ้ม" มีผู้ทำหน้าที่แบกหาม เรียกว่า "คนคอนซุ้มโนรา"
ซุ้มเทริดเดิม ทำจากแผ่นเหล็กสแตนเลสดัดโค้ง ชิ้นล่างเป็นทรงกระบอกและชิ้นบนเป็นทรงกรวย
สำหรับใส่เทริดเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายไปแสดงได้สะดวกลดการชำรุดเสียหายของเทริด
แรงบันดาลใจของลวดลายบนซุ้มเทริดมาจาก ลวดลายของชุดลูกปัดโนรา ที่มีลักษณะเป็นลายสามเหลี่ยม ลายสี่เหลี่ยม ลายดอกไม้ ลายไทย
ซึ่งสะท้อนความเป็นผูกพันระหว่างศิลปินโนรากับการสวมใส่เทริดอย่างทะนุถนอมเพื่อรำลึกบุญคุณแสดงความกตัญญูกตเวที ให้ความสำคัญเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตศิลปินโนราและลูกหลานโนราผู้สืบสาน

กล่องใส่เทริด
ราคา 3,490 บาท รวมส่ง
        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]