ย่ามผ้าไหมประดิษฐ์ โคกสลุง จ.ลพบุรี

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 26 พฤศจิกายน 64

ย่ามผ้าไหมประดิษฐ์

“ย่ามผ้าไหมประดิษฐ์” สะพายไปเดินตลาดก็ดี ไปเดินห้างก็ได้
ของดีของเด็ดจากชุมชนไทยเบิ้ง ที่ต้องมีไว้ครอบครอง
“ย่ามผ้าไหมประดิษฐ์” ผลิตภัณฑ์จากชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี
สีสันสดใส ซักแล้วสีไม่ตก เส้นใยทนทาน รีดเรียบได้ง่าย สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ และการตัดเย็บด้วยความประณีต ภูมิปัญญาของชาวชุมชนไทยเบิ้ง ที่ตั้งใจนำมาให้ผู้ที่สนใจทุกคนค่ะ

        </div>
                
        
        <div style=


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]