ถุงผ้าบรรจุน้ำหอม 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม SE SKA Heritage จ.สงขลา

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 7 กันยายน 64 / อ่าน : 508

#ตลาดปันสุข หรอยแรงนิ
วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ.. “ไม่ต้องไปถึงหลาด ที่นี่ก็มีให้แล มาแลกันตะ”
ถุงผ้าบรรจุน้ำหอม 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม
ลายไทย และลายมุสลิม ทำจากผ้าทอเกาะยอ, ลายจีน ทำจากผ้าพิมพ์ลายที่เราออกแบบเอง
ขนาด 2 นิ้ว ประดับพู่จีนและเชือกไหมจีน พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์มงคล แบบคละลาย
ใช้แขวนในรถ แขวนในห้อง หรือแขวนในตู้เสื้อผ้า เพื่อให้กลิ่นหอมสดชื่นได้แรงอกทุกครั้ง
ถุงผ้าบรรจุแผ่นน้ำหอมมี 3 กลิ่นโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]