แก้วเก็บความเย็น ลาย ฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี SE บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 7 กันยายน 64 / อ่าน : 559

#ตลาดปันสุข งามคัก งามโพด
มื้อนี้ปันศิลป์ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอ “ไม่ต้องไปถึงตลาด หม่องนี่ก็มีให้เบิ่ง มาเบิ่งกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง”
ผลิตภัณฑ์ ฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี
บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นชุมชนโบราณที่มี “วัดไชยศรี” ที่ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้าน โดยวัดแห่งนี้พบโบสถ์ หรือ สิมโบราณ อายุเกือบ 200 ปี ที่มีจิตรกรรมฝาผนังหรือที่เรียกว่า “ฮูปแต้ม” เป็นเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย”
ซึ่งชุมชนได้นำจิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูปแต้ม” มาเป็นลวดลายของแก้ว
แก้วเก็บความเย็นมี 2 สีโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]