"พริกตะเกลือ" เป็นอาหารคู่กายของชาวไทยเบิ้ง จ.ลพบุรี

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 7 กันยายน 64 / อ่าน : 489

 

#ตลาดปันสุข มาแล้วจ้า
วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าจากชุมชนมานำเสนอค่ะ..
“เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี”
"พริกตะเกลือ" เป็นอาหารคู่กายของชาวไทยเบิ้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพียงมีพริกตะเกลืออย่างเดียวก็ไม่อดตาย...
ส่วนประกอบหลักของพริกตะเกลือประกอบด้วย พริกป่น เกลือทะเล
ใบมะกรูด กระเทียม และ "กำจัด" ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ช่วยให้พริกตะเกลือมีกลิ่นหอม..
สามารถใช้รับประทานได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะกินคู่กับผลไม้ หรือจะนำไปปรุงอาหารก็ได้เช่นกันโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]