ผ้าคลุม "Songkhla Lagoon" Panorama เทคนิคผ้าบาติก SE สงขลา

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 7 กันยายน 64 / อ่าน : 499

#ตลาดปันสุข ผ้าผืนนี้สวยจังฮู้
วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ.. “ไม่ต้องไปถึงหลาด ที่นี่ก็มีให้แล มาแลกันตะ”
ผ้าคลุม "Songkhla Lagoon" Panorama เทคนิคผ้าบาติก
ได้รับแรงบันดาลใจจากทิวทัศน์ ทะเลสาบสงขลาอันงดงาม ที่ปรากฏในภาพวาดโบราณ สมัยรัชกาลที่ 5โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]