“ชาลำเพ็ง” จากใบลำเพ็งที่นิยมนำมาปรุงอาหารใต้ จากบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่

หมวดหมู่ วิสาหกิจชุมชนสื่อศิลป์ , 7 กันยายน 64 / อ่าน : 858

#ตลาดปันสุข หรอยแรงนิ
วันนี้ปันศิลป์ ปันสุขมีสินค้าดีๆมาเสนอค่ะ.. “ไม่ต้องไปถึงหลาด ที่นี่ก็มีให้แล มาแลกันตะ”
“ชาลำเพ็ง” จากใบลำเพ็งที่นิยมนำมาปรุงอาหารใต้ ถูกต่อยอดมาเป็นเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นในลักษณะของชาพื้นเมือง
มีสรรพคุณที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ช่วยชะลอวัย ลดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกาย สมอง รักษาสมดุลในร่างกาย ลดไขมันในเลือด เป็นต้นโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]