แก้วลายฮูปแต้มสินไซ สินค้าวิสาหกิจชุมชนสาวะถี จ.ขอนแก่น

หมวดหมู่ , 18 พฤษภาคม 65


แก้วลายฮูปแต้มสินไซ สินค้าวิสาหกิจชุมชนสาวะถี จ.ขอนแก่น 
แก้วกาแฟลายฮูปแต้มสินไซ ฝีมือการวาดโดย ผศ.ตนุพล เอนอ่อน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่นำเอามรดกภูมิปัญญาอีสานอย่างฮูปแต้ม มาต่อยอดวาดลวดลายแบบสมัยใหม่ ใส่สีสันสดใส น่าสนใจ
แก้วมีเอกลักษณ์และเรื่องราว ใครที่ชื่นชอบเข้าไปสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
facebook เที่ยวสาวะถีวิถีสุขโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]