ขนมเกสรลำพู ของฝากจากบางลำพู

หมวดหมู่ , 18 พฤษภาคม 65

ขนมเกสรลำพู ของฝากจากบางลำพู ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบางลำพู 1 เซ็ต 9 ชิ้น 399 บาท
ใครที่สนใจเข้าไปสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]