กำไลข้อมือหญ้าอิบุแ

หมวดหมู่ , 23 พฤษภาคม 65


สินค้า se ม่อนปิ่น : กำไลข้อมือหญ้าอิบุแค หญ้าพื้นถิ่นของชุมชน จากฝีมือของคนในชุมชน เป็นกำไลข้อมือ 79.-
ใครที่สนใจเข้าไปสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
เพจร้านเส้นศิลป์ shorturl.at/jsL47 และเพจผลิตภัณฑ์จากหญ้าอิบุแค shorturl.at/asuEQ
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]