ชุดของขวัญปลอกหมอนอิง “Stay Set”

หมวดหมู่ , 6 มิถุนายน 65สินค้าวิสาหกิจชุมชนอาทิตย์นี้ พาลงใต้ไปที่ จ.ภูเก็ต
กับชุมชน“บ่านซ้าน” ย่านตลาดแห่งแรกในเมืองภูเก็ต พื้นที่ใหม่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต
 กับชุดของขวัญปลอกหมอนอิง “Stay Set” ขนาด 16นิ้ว 3 ชิ้น 3 ลาย ราคา 1,200 บาท
สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ตามลายแทงนี้เลย 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]