เสื้อยืดน่ารัก ๆ "เที่ยวสาวะถีวิถีสุข" จากลายตัวละครในวรรณกรรมสินไซ

หมวดหมู่ , 22 พฤษภาคม 66

เสื้อยืดน่ารัก ๆ "เที่ยวสาวะถีวิถีสุข" จากลายตัวละครในวรรณกรรมสินไซ จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดไชยศรี ใส่เที่ยว ใส่เดิน ซับเหงื่อดี ราคาไม่แพง ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน
พร้อมเป็นเจ้าของ inbox ที่เพจ เที่ยวสาวะถีวิถีสุข







โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]