แนะนำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

หมวดหมู่ , 22 พฤษภาคม 66

แนะนำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมปลาดอกแก้ว ได้รับความนิยมในกลุ่มสูงวัยของประเทศญี่ปุ่น...ที่ชอบอาหารออแกนิกส์ และเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการส่งออก นำมาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลาย เก็บรักษาได้นาน "มีแคลเซียมสูง" ปลาที่หาได้ในเขื่อนลำปาว แหล่งน้ำธรรมชาติ 100%ปลาดอกแก้ว นำหนัก : 200 กรัม ราคา : 150 บาทปลาซิวแก้วทอดกรอบ
ถุงเล็ก ราคา : 50 บาท
ถุงใหญ่ ราคา : 100 บาทปลาช่อนรมควัน น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม ราคา : 600 บาท
**คิดค่าส่งตามจริง**

สั่งซื้อได้ที่ แฟนเพจ สหัสขันธ์ จูราสสิก & ทราเวล
หรือโทร 098-103-0904 / 064-317-3888
.โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]