แนะนำกันอีกหนึ่ง สำหรับสินค้าที่นะลึกจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ของฝากของที่ระลึก จากสงขลาเฮอริเทจ (SKA Heritage)

หมวดหมู่ , 22 พฤษภาคม 66

แนะนำกันอีกหนึ่ง สำหรับสินค้าที่นะลึกจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
ของฝากของที่ระลึก จากสงขลาเฮอริเทจ (SKA Heritage)กับชุดผลงาน "ปลาขี้ตัง" ฝีมือศิลปินกราฟฟิตี้ DoOk ร้าน ของน่าฮัก ทำมือ
.

กระเป๋าใส่เหรียญ ราคา 60 บาท

พวงกุญแจปลาขี้ตัง ชิ้นล่ะ 35 บาท

แมสผ้าสะท้อนน้ำ ราคา 89 บาท

สนใจสั่งซื้อได้เลยที่ SKA Heritageโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]