บุกกองถ่าย : เบื้องหลังการถ่ายสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังสั้น 4 เรื่อง 4 พื้นที่ภาคอีสาน ชุดศิลป์๘เปี่ยง

หมวดหมู่ , 13 กันยายน 66

 

บุกกองถ่าย : เบื้องหลังการถ่ายสัมภาษณ์ผู้กำกับหนังสั้น 4 เรื่อง 4 พื้นที่ภาคอีสาน ชุดศิลป์๘เปี่ยง


วันนี้ (12 กันยายน 2566) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
นำผู้กำกับหนังสั้น 4 เรื่อง จาก 4 พื้นที่ภาคอีสาน เช่น
พื้นที่ สาวะถี จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่บ้านบ้านดงน้อย อ.นานดูน จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ และ โฮงสินไซ จังหวัดขอนแก่น
จากหนังสั้นเรื่อง สาวะ(วิ)ถี , สานรัก สานศรัทธา, ส้ม ส่ง สุข และ Sh(ad)ow
ไปสัมภาษณ์เพื่อประกอบการเผยแพร่หนังสั้นในวันที่พิเศษ 23 ตุลาคม 2566 นี้
โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า
หนังสั้นทั้ง 4 เรื่องนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสั้นจากจำนวน 8 เรื่อง ที่ทาง สสส. ได้สนับสนุนให้ 8 ผู้กำกับ
จากพื้นที่ภาคอีสานได้ทำเพื่อนำเสนอเรื่องราวของดี จาก 4 พื้นที่ เครือข่ายการทำงานของ สสส.
โดยในครั้งนี้เราได้รับช่วงเวลาให้ออกอากาศเผยแพร่ 1 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 - 11.55 น.
โดยทางช่องได้เลือกให้หนังสั้นทั้ง 4 เรื่องได้ออกอากาศก่อน และหลังจากนั้นจะมีการนำทั้ง 8 เรื่อง ไปออกอากาศที่ vipa.me ต่อ
เพื่อให้ได้รับชมกันอย่างจุใจครบทั้งหมด
"ซึ่งบอกได้เลยว่า น่าติดตามและน่าสนใจทั้งสิ้น... อยากให้ได้รับชมกัน
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ได้ชมอีกในทุกช่องทางออนไลน์ของ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และปันศิลป์ ปันสุข ไปพร้อมๆ กัน" ดร. ดนัย หวังบุญชัย กล่าวเพิ่มเพิมหลังจากนี้สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของการเผยแพร่ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนะรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5
และช่องทางต่าง ๆ ของปันศิลป์ปันสุข

 
โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]