ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ภูมิวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-นานาชาติ

หมวดหมู่ , 26 กันยายน 66

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ภูมิวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย-นานาชาติ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารวุฒิสภา (สว.) รัฐสภา เกียกกาย กทม.
.
สำรองที่นั่งได้ฟรีที่ .... https://bit.ly/3RAtB4t
.
จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (มหาวิทยาลัยมหิดล) กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม
.
ดูกำหนดการได้ที่ www.artculture4health.com/contents/view/3691
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่
Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5
.
และโซเชียลมีเดีย ปันศิลป์ ปันสุข ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]