ต๊อด มนุษย์ครึ่งท่อน นายชาตรี กรวัชรธาดา

หมวดหมู่ , 2 มิถุนายน 65


ผมไม่สามารถ “เลือกเกิดได้ “
เเต่ผมก็เลือกที่จะสู้ และกำหนดทางเดินของตนเอง เพื่อความฝันเเละเพื่อคนที่เรารักและ..รักเรา
“ ต๊อด มนุษย์ครึ่งท่อน “
นายชาตรี กรวัชรธาดา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]